Stahuji stránku

Stabilní pilíř osobního a rodinného majetku

Při výběru, komu svěřit své peníze, spoléháme na ty největší.
Na ty, kteří své kvality prokazují již desítky let.
Ti největší a nejlepší jsou vždy o krok napřed.

O fondu

NWD Global Multi-Asset (dále jen NWD GMA) je unikátní, globálně diverzifikovaný podfond NWD SICAV a. s. - fond kvalifikovaných investorů. Jeho cílem je stabilní a konzistentní výnos za všech tržních okolností s nadprůměrnou odolností vůči výrazným výkyvům na finančních trzích.

Investiční filozofie fondu vychází z více než sto let fungující strategie diverzifikace aktiv mezi akcie, dluhopisy, nemovitosti, zlato a alternativní investice.

Využívá tak různé, na sobě nezávislé, ale navzájem se doplňující investiční strategie. Tuto filozofii aplikuje přes specializované investiční fondy od dlouhodobě nejúspěšnějších a největších světových správců majetku.

Významným faktorem je značná úspora nákladů využitím tříd pro institucionální investory spolu s nízkými transakčními a provozními náklady.

7,8 %
Průměrná roční výkonnost podkladových fondů v letech 2005–2016
viz. sekce Výkonnost
67 mld. EUR
Objem aktiv podkladových fondů portfolia NWD GMA
70.000
monitorovaných investičních fondů
17 let
Průměrná doba fungování podkladových fondů
47 mld. CZK
Celková aktiva pod správou investiční společnosti
13
Hodnotících kritérií pro výběr fondů
€ $ Kč
Dostupné měny pro investici

Novinky

Žádné novinky zatím pro vás nemáme.
%date%
%title%

Investiční strategie

Vybíráme nejúspěšnější fondy
se silným zázemím a dlouhodobě nejlepšími výsledky z více než 70.000 dostupných možností.
Využíváme osvědčenou kombinaci
tradičních finančních aktiv (akcie, dluhopisy), nemovitostí a alternativních nástrojů.
Dosahujeme stabilního výsledku
i v dobách zvýšeného kolísání na trzích při rozumné míře likvidity.
Ze své podstaty, způsobu provedení a využitím ověřeného know-how od těch nejlepších na světě aspiruje fond NWD GMA na to, stát se základním pilířem osobního a rodinného majetku.

Portfolio

Alternativy
 • absolutní výnos
 • reálná aktiva
 • zlato
 • ostatní
Dluhopisy
 • státní
 • firemní
 • s vysokým výnosem
 • hotovost
Nemovitosti
 • Česká republika
 • západní Evropa
 • vyspělá Asie
 • ostatní
Akcie
 • Evropa
 • USA
 • Asie
 • ostatní

Diverzifikace

Držíme se vědecky i historicky prověřené strategie, tedy diverzifikace a dodržování pravidel při investování s ohledem na aktuální situaci na trzích.

Strategickou alokací aktiv snižujeme riziko na makro úrovni napříč regiony, sektory a třídami aktiv. Diverzifikací mezi jednotlivé investiční fondy snižujeme riziko na mikro úrovni konkrétních firem.

Opíráme se o znalosti v oblasti finanční matematiky, teorie portfolia a investičních produktů.

Dluhopisy Akcie Nemovitosti Alternativy
Stabilita
Výnos
Likvidita

Principy investičního procesu

 • Zkoumáme veškeré detaily u fondů zařazených do našeho portfolia ve třech úrovních výběrového procesu.
 • Vybrané fondy pravidelně monitorujeme a váhy takticky upravujeme dle vývoje na trzích.
 • Využíváme podmínek pro institucionální investory a minimalizujeme tak náklady.
 • Neinvestujeme do fondů s neprůhlednou či nejasnou strategií.
 • Neinvestujeme do hedgeových fondů ani do tradingových strategií.
 • Nespekulujeme a nesnažíme se časovat trh.

Tradiční aktiva

Investujeme do diverzifikovaného portfolia akcií úspěšných společností s dividendovým výnosem či výrazným růstovým potenciálem, státních i firemních dluhopisů a držíme hotovost.

Vybíráme investiční fondy, které mají dlouhodobě nejlepší výsledky a překonávají konkurenci.

50

Mnozí z nich jsou lídry v oboru přes 50 let a řadí se mezi nejúspěšnější správce na světě.

13

Při výběru jednotlivých fondů je zkoumáno až 13 kritérií s důrazem na kvantitativní i kvalitativní stránku.

Alternativní investice

Vybíráme fondy s obchodním modelem, který je snadno pochopitelný pro nás i naše investory.
Využíváme investiční nástroje, které mají minimální korelaci s tradičními aktivy.
Zajímají nás fondy s jasným predikovatelným příjmem a vysokou mírou jistoty.

Vývoj kurzu investiční akcie (CZK)

k 31. 5. 2017
Upozornění: Uvedené údaje zahrnují vývoj podkladových fondů v modelovém portfoliu od 31.12.2004 do 31.12.2016 a vývoj hodnoty fondu NWD GMA od 31.12.2016 do současnosti.

Kumulativní výkonnost

k 31. 5. 2017
3 měs. 6 měs. 1 rok 3 roky 5 let 10 let od 1. 1. 2005
Podkladové fondy v portfoliu
NWD Global Multi-Asset
1,0 % 0,5 % 2,9 % 13,7 % 39,7 % 75,4 % 120,3 % 6,6 % p.a.
50 % akcie MSCI ACWI,
50 % dluhopisy Barclays Global Agg. Bond
3,6 % 8,2 % 7,9 % 4,9 % 26,3 % 27,2 % 55,1 % 3,6 % p.a.
Upozornění: Uvedené údaje zahrnují vývoj podkladových fondů v modelovém portfoliu od 31.12.2004 do 31.12.2016 a vývoj hodnoty fondu NWD GMA od 31.12.2016 do současnosti.

Charakteristiky

k 31. 5. 2017
Volatilita (během posledních 5 let) 3,5 %
Sharpe ratio (během posledních 5 let) 1,62
Maximální pokles (od 1. 1. 2005) -15 % (1. 8. 2008)
Volatilita: vypovídá o fluktuacích jednotlivých výnosů od průměrného výnosu za dané období a je měřena směrodatnou odchylkou. Čím menší je hodnota, tím menší jsou v daném období výkyvy ceny.
Sharpe ratio: označuje výnos po zohlednění bezrizikové úrokové míry, který připadá na jednotku rizika. Čím vyšší je hodnota, tím vyšší je rizikově očištěný výnos.
Maximální pokles: popisuje maximální pokles ceny fondu od kteréhokoliv vrcholu ke kterémukoliv následnému dnu, než je vytvořen nový vyšší vrchol.

Proč investovat do fondu

Stabilita a bezpečí
 • Ochrana kapitálu před výrazným kolísáním na finančních trzích.
 • Ochrana před inflací.
 • Minimalizace rizika diverzifikací do více podílových fondů.
Výnos
Kombinace nejvýkonnějších fondů spolu s využitím alternativních investic a nízkými náklady přináší dlouhodobě nadprůměrný výnos.
Transparentní hospodaření
 • Dohled a registrace ČNB
 • Audit KPMG ČR
 • Kontrola depozitáře KB
 • Administrace AMISTA IS
Výběr nejlepších
 • 70 000 investičních fondů z celého světa.
 • Tříúrovňový výběrový proces.
 • Až 13 kvantitativních a kvalitativních kritérií.
Nízká nákladovost
 • Úspory z rozsahu
 • Využití institucionálních tříd
 • Snížení nákladů až o 60 %
Komfort
 • Transakční jednoduchost
 • Portfolio je neustále optimalizováno, ze strany investora však není třeba žádná součinnost při průběžné realokaci portfolia fondu.
NWD GLOBAL MULTI-ASSET
Dlouholetá zkušenost
 • Investiční strategie ověřená více než 100 lety fungování
 • Průměrná doba existence podkladových fondů 18 let
Výplata renty
Jednoduchá a flexibilní možnost výplaty renty formou absolutní částky nebo v procentním vyjádření.
Efektivní daňový režim
 • Po dobu držení investice z ní neplynou žádné daňové povinnosti.
 • V případě prodeje po 3 letech od nákupu je veškerý zisk osvobozen od daně.
Osobní motivace
 • Manažeři mají ve fondu investovány své vlastní prostředky.
 • K dosahování nejlepších výsledků jsou manažeři fondu motivováni podílem na výkonu fondu.
Dostupnost v CZK, EUR, USD
 • Možnost investovat ve 3 měnách.
 • Investice v příslušné měně je předmětem zajištění proti měnovému riziku.
Online přehled 24/7
Informace o vývoji fondu i hodnotě investice spolu s dokumentací jsou kdykoliv dostupné online.

Řízení fondu

Odborný poradce

Odborným poradcem fondu je NWD Private Asset Management, a.s., která působí v oblasti investičního poradenství a privátní správy aktiv od roku 2004. NWD Private Asset Management se podílí na investiční strategii, vytváření tržních analýz a vyhledává investiční příležitosti v souladu se strategií fondu.
Štěpán Tvrdý
Bc. Štěpán Tvrdý, MBA
 • zakladatel, člen investičního výboru
 • na finančních trzích 24 let
 • zkušenosti s investičními fondy od roku 2000
 • makléřská licence MF vč. derivátů, porotce Finanční akademie Zlatá koruna
 • předchozí praxe:
  • Citibank – wealth management, první otevřená architektura fondů v ČR
  • Česká spořitelna - správa dluhopisového portfolia 60 mld. CZK
  • Konsolidační banka – obchodování na mezibankovním trhu, řízení likvidity
Radko Matyáš
Ing. Radko Matyáš, CFA
 • analytik, člen investičního výboru
 • na finančních trzích 10 let
 • porotce Finanční akademie Zlatá koruna
 • předchozí praxe:
  • Komerční Banka – globální strategie a rozvoj
  • Globální hedge fond - správa portfolia a investiční analýza
  • Clearstream Operations – zastupování majitelů CP

Správní rada

Jana Kyselová
Mgr. Jana Kyseľová, LL.M.
 • členka správní rady, 11 let v oboru
 • specializace na regulaci finančních trhů, CP, fondů kolektivního investování
 • zkušenost s komplexními právními audity pro české i mezinárodní společnosti
 • právní podpora při realizaci obchodních projektu včetně M&A transakcí
Petr Budinský
Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
 • člen správní rady, 34 let v oboru
 • prorektor na VŠFS, předchozí působení na Matematicko-fyzikální fakultě UK
 • účastníkem programu Světové banky v oblasti cenných papírů
 • autor nebo spoluautor odborných knih a článků v ČR i zahraničí
Tomáš Říha
Ing. Tomáš Říha
 • člen správní rady, 15 let v oboru
 • procesy administrace portfolií a zajištění vypořádání
 • komunikace s českými zahraničními finančními institucemi a zákazníky
 • zkušenosti z HypoVereinsbank a Komerční banky

Obhospodařovatel a administrátor

Obhospodařovatelem a administrátorem je AMISTA investiční společnost, a.s., renomovaná investiční společnost s více než desetiletými zkušenostmi se správou fondů kvalifikovaných investorů.

Základní informace

Název fondu: NWD SICAV, a.s. (Société d‘investissement à capital variable) ve smyslu § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF)
Název podfondu: NWD Global Multi-Asset
Druh fondu: Fond kvalifikovaných investorů
Typ fondu: Globální smíšený
Investice v měně: CZK, EUR, USD
ISIN: CZ0008042215 (CZK), CZ0008042231 (EUR), CZ0008042223 (USD)
Měnové riziko: Výkonnost fondu v investorem zvolené měně je předmětem zajištění
Domicil: Česká republika
Frekvence oceňování: 1x měsíčně
Investiční horizont: 4 roky a více
Dividendové výnosy: Reinvestovány
Depozitář: Komerční banka, a.s.
Auditor: KPMG ČR
Administrátor: AMISTA investiční společnost, a.s.
Obhospodařovatel: AMISTA investiční společnost, a.s.
Minimální výše investice: 1,000,000 CZK nebo 125,000 EUR
Odměna za správu: 1 % p.a.
Výkonnostní odměna: 10 % (High Water Mark)
Vstupní poplatek: Maximálně 3 %
Výstupní poplatek:
15 % v případě odkupu investičních akcií v 1. roce
10 % v případě odkupu investičních akcií v 2. roce
5 % v případě odkupu investičních akcií v 3. roce
Zdanění výnosů: 15 % (v případě odprodeje po 3 letech od nabytí je výnos zcela osvobozen od daně z příjmu fyzických osob)
Regulátor a dohled: Česká národní banka
Upozornění:
NWD SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, jak jsou uvedena v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jako i v poplatcích a nákladech fondu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Kontakty

NWD SICAV a.s.
Na Příkopě 857/18
110 00 Praha, Česká republika
IČO: 05285437
Zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze,
oddíl B, vložka 21721
Switch to English
Kontaktní formulář